Wortal tatrzański - Góry, Tatry, Rysy, Opisy szlaków

Konkurs fotograficzny Tatrzańska jesień

Konkurs fotograficzny Tatrzańska jesień

Jesień w Tatrach potrafi zauroczyć feerią barw, niech więc zachęci Państwa do górskich wędrówek  - czy będzie to piękna Dolina za Bramką czy wyższe partie naszych wspaniałych i majestatycznych Tatr, czy widok przydrożnych  kapliczek  położonych wzdłuż wiejskich dróg - niechaj pozwolą na oderwanie się od zgiełku, dadzą wytchnienie i pozwolą w kadrze zatrzymać niepowtarzalność chwili, której piękno często trudno opisać słowami.    Zdjęcie pozwoli  o niej pamiętać !   Utrwalajmy zatem piękno, przyroda niech zachwyca i uwrażliwia - róbmy zdjęcia!
Regulamin Konkursu Fotograficznego „TATRZAŃSKA JESIEŃ 2013"

I. Organizator:  Organizatorem Konkursu jest Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury z siedzibą ul. Tetmajera 24, 34 - 500 Zakopane.

II. Cel:  Celem konkursu jest prezentacja piękna gór i tatrzańskich wiosek i ich osobliwych walorów krajobrazowych nie tylko w okresie zimowym i letnim, kiedy jest największa ilość gości, ale także w innych okresach. Być może zdjęcia odzwierciedlające piękno natury zachęca turystów do przyjazdu w Tatry w okresie jesiennym, w którym to wspaniała przyroda tatrzańska przybiera różne kolory.

III. Kategorie wiekowe:

1. Dziecięca - szkoły podstawowe;

2. Młodzieżowa - szkoły gimnazjalne + szkoły średnie;

3. Dorośli - od lat 18 IV. Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich fotografujących i ma charakter otwarty.

2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

3. Prace należy nadsyłać w terminie od 1 października 2013 r. do 18 listopada 2013 r.

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 28 listopada 2013 r. 5. Oceny prac i kwalifikacji na wystawę dokona Jury powołane przez organizatorów.

6. Przewiduje się nagrody pieniężne i rzeczowe dla autorów najbardziej interesujących fotografii oraz wyróżnienia.

7. Ogłoszenia wyników konkursu nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej, która odbędzie się dnia 28 listopada 2013 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Tatrzańskiej Agencji Promocji, Rozwoju i Kultury ul. Tetmajera 24 „Jasny Pałac" w Zakopanem.

8. Autorzy prac, którzy zechcą uczestniczyć w otwarciu wystawy pokonkursowej z uroczystym wręczeniem nagród przyjeżdżają na własny koszt.

9. Wystaw prac będzie miała miejsce w siedzibie Tatrzańskiej Agencji Promocji, Rozwoju i Kultury,         ul. Tetmajera 24 „Jasny Pałac" w Zakopanem w dniach od 29 listopada 2013 r. do 20 grudnia 2013r.

10. Ilość prac: każdy autor może nadesłać 10 prac w dowolnej technice tj. zdjęcia barwne, czarno - białe, przetworzone komputerowo.

11. Format zdjęć powinien być zbliżony do rozmiarów 24 X 30, przy czym krótszy bok nie może być mniejszy niż 24 cm.

12. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do nadesłania zdjęć na płytce CD w rozdzielczości 300 dpi.

13. Do prac powinna być dołączona i opatrzona GODŁEM koperta zawierająca: imię i nazwisko autora, adres do korespondencji z kodem pocztowym, numer telefonu, kategorie wiekową.

14. Prace powinny być opisane na odwrocie metryką zawierająca: godło autora, tytuł pracy lub zestawu zdjęć.

15. Prace nie spełniające regulaminu nie będą podlegały ocenie.

16. Organizatorzy traktować będą nadesłane fotografie z największa starannością, jednak nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie (lub zagubienie) podczas przesyłki.

17. Prace należy przesyłać na adres: Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury ul. Tetmajera 24 34 - 500 Zakopane, Z dopiskiem „TATRZAŃSKA JESIEŃ 2013" lub składać osobiście w godzinach od 09:00 do 15:00 w siedzibie Tatrzańskiej Agencji w sekretariacie - adres jak wyżej.

V. Ocena prac:

1. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatorów.

2. Jury będzie zwracało uwagę na zgodność tematyczną, sposób kadrowania, metodę ujęcia tematu, pomysłowość ujęć.

3. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody.

VI. Nagrody:

I nagroda - 1200 zł

II nagroda - 700 zł

III nagroda - 500 zł  1.

 

Jury zastrzega sobie inny podział nagród.

2. Jury przysługuje prawo kwalifikowania do nagród oraz na wystawę zdjęć pojedynczych z zestawu autorskiego.

VII. Postanowienia ogólne:

1. Nadesłane prace mogą być wykorzystane w wydawnictwach reklamowych, folderach oraz innych publikacjach wydanych przez Organizatora Konkursu z pominięciem autorskich praw majątkowych (honorarium), ale z podaniem imienia i nazwiska autora.

2. Wszystkie nadesłane prace konkursowe nie podlegają zwrotowi uczestnikom konkursu.

3. Udział w konkursie oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminuKomentarze

Brak komentarzy.
Token
Chcesz komentować pod własnym, unikalnym nickiem i bez przepisywania tokena? Zarejestruj się!Dodając komentarz akceptujesz regulamin naszego serwisu dotyczący zamieszczania treści przez użytkowników. Wortal wTatry.com nie odpowiada za treści umieszczane w komentarzach przez użytkowników.


  • Rysy (2499) Rysy (2499) Ot i nasza najwyżej położona duma narodowa, Rysy, podarte granicą na pół z niższymi
  • Buty w góry Buty w góry Buty są podstawowym wyposażeniem każdego turysty górskiego. Przenoszą ciężar oraz ciężar
  • Oznaczenia szlaków w Tatrach Oznaczenia szlaków w Tatrach Suma długości oznakowanych szlaków tatrzańskich wynosi około 250 km, więc na długie lata
  • Świnica (2301) Świnica (2301) Jeden z bardziej popularnych szczytów Tatr Wysokich, grubo przekraczający granicę 2000m n.p.m.
  • Morskie Oko Morskie Oko Jest to jezioro pochodzenia polodowcowego o charakterze karowo-morenowym. Morskie Oko ma

 Strona główna  |  Kontakt  |  Reklama  |  Polityka prywatności  |  Mapa strony  |  Opowiadania  |  Doliny  |  Szczyty  |  Opisy szlaków  |  Cookies 

Facebook