Wortal tatrzański - Góry, Tatry, Rysy, Opisy szlaków

Tatrzański Park Narodowy

Tatrzański Park Narodowy

Tatrzański Park Narodowy został utworzony w 1954r, a wraz z dniem 1 stycznia 1955r rozpoczął swą działalność. Powierzchia parku wynosi 21164 ha i jest zaliczany do największych parków narodowych w Polsce. Pomysł utworzenia TPN pojawił się już w 1889r. W dwa lata później Państwowa Komisja Ochrony Przyrody i Polskie Towarzystwo Tatrzańskie opracowały projekt utworzenia TPN, a w roku 1934 Sejm uchwalił ustawę o ochronie przyrody dającą podstawę do utworzenia Parku.Obejmuje on obszary prawie całych Tatr Polskich: ich północną granicę stanowi linia, wzdłuż której na przestrzeni od ujścia Doliny Chochołowskiej aż do Dolity Olczystej tak zwana seria reglowa styka się z Kotliną Zakopiańską. W części wschodniej, gdzie geologiczne jednostki Tatr są przerwane przez strumień morenowy dawnego lodozwału Suchej Wody, północna granica Tatrzańskiego Parku Narodowego obejmuje obszary leśne po obu stronach drogi Zakopane - Morskie Oko aż do rzeki Białki. Na zachód, południe i wschód przylega TPN do granicy polsko - słowackiej, gdzie styka się z Parkiem Narodowym Słowackim.Celem działania Tatrzańskiego Parku Narodowego jest ochrona przyrody Tatr. Na terenie TPN znajduje się wiele gatunków roślin, które nie występują nigdzie indziej na świecie, czyli są endemitami. Do takich gatunków należą: kostrzewa, przymiotno węgierskie, przywrotnik, pszonak Wahlenberga, wiechlina granitowa, wiechlina szlachetna. Występują tam także subendemity karpackie czyli rośliny, które występują głównie w określonej strefie geograficznej lub okolicy, jednak przekraczją nieco swym zasięgiem ten teren i w mniejszej mniejszej ilości osobników lub na niewielkiej liczbie stanowisk można je spotkać w bliskich okolicach swojego głównego obszaru występowania. Należą do nich: żywiec gruczołowaty, żywokost sercowaty, złocień okrągłolistny, skalnica karpacka, kostrzewa pstra, tojad mołdawski i macierzanka karpacka.


Tatrzański Park Narodowy jest strzeżony przez Straż Parku oraz przez Służbę Parku (strażników, podleśniczych, leśniczych i nadleśniczych). Straż Parku jest oddzielną jednostką organizacyjną wyspecjalizowaną do zajmowania się wszelkimi wykroczeniami i przestępstwami z zakresu ochrony przyrody popełnianymi na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Patrole Straży nie zajmują się wyłącznie "wyłapywaniem" przestepców, ale także (z powodu masowej turystyki) mają jeszcze wiele równie ważnych zadań zwiazanych z turystyką jaskinową, narciarską, insywidualną, wspinaczkową itd.


Parkiem zarządza Dyrektor Parku przy pomocy Dyrekcji Parku (Dział Ochrony Przyrody, Dział Społecznych Funkcji Parku, Pracownia Naukowa, Zespół Finansowo-Księgowy oraz Sekcja do Spraw Pracowniczych), Straży Parku oraz Radcy Prawnego Parku.
Wspólnie z TANAP (Tatranski Narodni Park) stanowi Międzynarodowy Rezerwat Biosfery (utworzony w  1992 r. przez UNESCO).  • Rysy (2499) Rysy (2499) Ot i nasza najwyżej położona duma narodowa, Rysy, podarte granicą na pół z niższymi
  • Buty w góry Buty w góry Buty są podstawowym wyposażeniem każdego turysty górskiego. Przenoszą ciężar oraz ciężar
  • Oznaczenia szlaków w Tatrach Oznaczenia szlaków w Tatrach Suma długości oznakowanych szlaków tatrzańskich wynosi około 250 km, więc na długie lata
  • Świnica (2301) Świnica (2301) Jeden z bardziej popularnych szczytów Tatr Wysokich, grubo przekraczający granicę 2000m n.p.m.
  • Morskie Oko Morskie Oko Jest to jezioro pochodzenia polodowcowego o charakterze karowo-morenowym. Morskie Oko ma

 Strona główna  |  Kontakt  |  Reklama  |  Polityka prywatności  |  Mapa strony  |  Opowiadania  |  Doliny  |  Szczyty  |  Opisy szlaków  |  Cookies 

Facebook